fb Connectum - template 2 Arkiver - Connectum

”Jeg hadde samtaler med mange rådgivere før jeg valgte Connectum. Valget var ganske enkelt for de utmerket seg fra første samtale. Mitt inntrykk var at de hadde dyktige rådgivere med lang erfaring og de satt meg og mine fremtidsplaner i fokus. De var ikke selgere av produkter!

Ut fra lange og seriøse samtaler ble det laget en investorprofil som grunnlag for mine investeringer. Dette
resulterte i en robust portefølje med stø kurs i riktig retning. Jeg føler meg veldig godt ivaretatt og i tillegg er avkastningen langt over gjennomsnittet”

”Etter grundige undersøkelser valgte jeg sommeren 2004 Connectum som partner for forvaltningen av min og min kones finansformue. Utslagsgivende for meg var at Connectum ikke selv opptrer som selger på vegne av egne eller andres finansprodukter, og dermed gir råd på helt uavhengig grunnlag.

Erfaringene har vært meget gode, også gjennom finanskrisen, og avkastningen har ligget over markedets avkastning. Jeg opplever et team av engasjerte og hyggelige medarbeidere, som er årvåkne når markedene beveger seg og samtidig langsiktige i sin tenkning rundt forvaltningen av personlige investerings-porteføljer”