fb Connectum - Tid i markedet er viktigst - Connectum

Tid i markedet er viktigst

Glem kortsiktige kursbevegelser og fokuser heller på en håndfull faktorer som har gitt solid avkastning over tid, råder Nils-Odd Tønnevold.

03-12-2020 | Finans og markeder, Kommentarer, Rådgivning

– Den første oppgangen fra børsbunnen i mars var dominert av de amerikanske FAANG-aksjene, men i det siste har også små verdiselskap og vekstmarkeder gjort det bra, konstaterer partner Nils-Odd Tønnevold i den uavhengige investeringsrådgiveren Connectum Capital Management.

– Det ville være storartet om denne brede gjeninnhentingen fortsetter, men den seneste tidens utvikling gir oss liten pekepinn om hva vi kan forvente på kort sikt.

 

Tønnevold regner derimot med at «time in the market» nok en gang vil gi bedre avkastning enn «timing of the market».

 

Trenger lange tidsserier

Av samme grunn unngår Connectum-partneren antagelser om at verdiaksjer i de kommende ukene eller månedene vil slå vekstaksjer.

– Å tillegge en faktor større vekt enn en annen i det korte bildet kan gi skuffende resultater, og data fra lengre tidsserier trengs for å kunne ha et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag, forklarer han.

– Vi anbefaler bred, planmessig diversifisering, inkludert eksponering mot særskilte faktorer basert på vitenskapelig dokumenterte fakta, ikke innfallsmetoden.

Mer spesifikt har små- og mellomstore selskaper over flere tiår gitt høyere avkastning enn store selskaper, samtidig som lavt prisede aksjer har danket ut de med høye multipler.

 

Lønnsom og «grønn»

– Det finnes per dags dato ikke nok dokumentasjon for å kunne fastslå om grønne aksjer som kategori gir bedre avkastning enn aksjer generelt, fortsetter Tønnevold.

– Imidlertid er det mulig å kombinere lønnsomhet med bærekraftig investering, så lenge det gjøres riktig.

Investeringsrådgiveren påpeker videre at det krever tålmodighet og disiplin å identifisere og utnytte systematiske kilder til meravkastning.

– Det er kanskje derfor mange profesjonelle og private investorer ikke får full uttelling fra det? undrer han.

 

Glem enkeltaksjer!

Generelt fraråder Connectum investering i enkeltaksjer.

– Det finnes bedre og mer effektive måter å investere på, for å få høyest mulig risikojustert avkastning etter kostnader, sier Tønnevold.

– Vi anbefaler at kapitalen fordeles på aksje-, eiendoms- og obligasjonsfond, samt bankinnskudd, på en måte som stemmer overens med den enkeltes behov, mål og forutsetninger.

Tønnevold fraråder det han kaller «innfallsmetoden» eller «glasskulemetoden».

– Å ta kortsiktige «veddemål» på enkelte selskaper, bransjer eller geografiske områder, basert på antagelser om fremtiden, er ikke en investeringsstrategi, men gambling og spekulasjon, og det vil vi fraråde.

– Slikt passer bare for de som søker spenning og ikke har noe imot å tape formuen eller gi bort mye penger til meglere og andre i form av transaksjonskostnader og gebyrer.

 

Anbefalinger

Faktorfond med fokus på bærekraft og SMB-aksjer og verdiaksjer, obligasjonsfond og eiendomsindeksfond.

 

Les hele artikkelen i Finansavisen.

 

Skrevet av Nils-Odd Tønnevold
Artikkelen var publisert i Finansavisen mandag 2. desember 2020

 

Dr. Nils-Odd Tønnevold er siviløkonom MBA Dr hc og en av landets fremste eksperter på systematiske faktorstrategier. Connectum, som Tønnevold var med å stifte i 2002 er det kompetansemiljøet i Norden som har lengst og mest dybde erfaring med indeksnær faktorinvestering som de begynte med allerede i 2004.

CONNECTUM hjelper gründere, eiere og andre med å investere klokt. Firmaet ble stiftet i 2002 og er kanskje den investeringsrådgiveren i Norden som har lengst erfaring med å lage investeringsstrategier basert på indeks- og faktorfond som leverer i storm og stille.

 

Ring 22 12 46 40 eller send en e-post til info@connectum.no for å få vite mer.

 

 

Del innlegget: