fb Connectum - Uavhengig finansiell rådgivning - Connectum

Uavhengig finansiell rådgivning

Norges befolkning blir stadig bedre bemidlet, og flere søker profesjonell finansrådgivning og investeringsrådgivning for å gjøre de rette finansielle grepene. Det er snart ingen grenser for hvor mye man kan tjene, og ikke minst hvor raskt – om vi tror på fri fantasi, hell i lotto etter følger innfallsmetoden.

Vi i Connectum tenker ikke slik. Vår oppgave er å være en betrodd og fullstendig uavhengig rådgiver som gir deg helt objektive og komplett uavhengige råd basert på hva du er best tjent med, altså dine mål, behov og forutsetninger fremfor å selge deg produkter eller annet. Det betyr i praksis at vi er din langsiktige samarbeidspartner. Vi tar ikke betalt i form av provisjoner eller bonuser fra fond og annet vi anbefaler, men i form av et forhåndsavtalt honorar relatert til medgått tid, avtalt omfang eller knyttet til porteføljeverdi. Slik sikrer vi dine interesser samtidig som vi ivaretar vår integritet.

Finansiell rådgivning med etikk og integritet
I et marked preget av aktører som prioriterer egen inntjening på kundens bekostning, startet vi Connectum fordi vi så et behov for finansiell rådgivning uten interessekonflikter. Vi har arbeidet i og med privatbanker, fondsforvaltningsselskaper og stiftelser. Vi har høstet erfaring som kunder, og har selv erfart hvordan presset for å selge produkter ofte fører til anbefalinger som er uegnet. Det er disse erfaringene som førte til at vi bestemte oss for å starte Connectum i 2002.

Dersom du ønsker en fullstendig uavhengig investeringsrådgiver som ivaretar dine ønsker og behov for å sikre fremtiden er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss i Connectum for en uforpliktende samtale.

Vi kan ved hjelp av enkle grep og med vitenskapen på vår side veilede deg til en lønnsom og bærekraftig investeringsstrategi.

Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?

Bli kontaktet