fb Connectum - Uavhengig investeringsrådgivning - Connectum

Uavhengig investeringsrådgivning

Vet du forskjellen på ikke-uavhengig investeringsrådgivning og uavhengig investeringsrådgivning?
Fortvil ikke, de fleste tror de gjør det, men valget de tar viser at de ikke forstår forskjellen. Tradisjonell investeringsrådgivning gis ofte av ansatte i banker, finans- og meglerhus som tar høye honorarer og provisjoner basert på dine investeringer. Jo høyere kostnadene er, desto mer tjener de. Dette er ikke rådgivning men salg som fokuserer på hva banken er mest tjent, ikke hva du som kunde er best tjent med.

Vi i Connectum har erfart at mange banker, finanshus og fondsforvaltningsselskaper er så opptatt av å selge produkter at det medfører dårlige anbefalinger. Det skyldes at de begynner i feil ende. I stedet for å starte med kundens mål, behov og forutsetninger starter de med hva de har på sitt eget «varelager» av fond. Hovedårsaken til at vi opprettet Connectum i 2002 var nettopp dette, å tilby uhildet investeringsrådgivning, fri for interessekonflikter.

Som kunde hos oss skal du merke at vi er et fullstendig uavhengig alternativ. I stedet for å selge produkter eller programmer er vi din langsiktige samarbeidspartner og betrodde rådgiver. Vi tar ikke betalt i form av provisjoner eller bonuser fra fond eller annet vi anbefaler, men utelukkende i form av et forhåndsavtalt honorar basert på medgått tid, avtalt omfang eller relatert til porteføljeverdi. Slik sikrer vi dine interesser samtidig som vi ivaretar vår integritet.

Å utforme en investeringsprofil og velge investeringer kan fremstå vanskelig og kan sammenlignes med å skulle finne frem i en jungel. Det er mye å forholde seg til. I en verden i kontinuerlig endring hvor fond er ferskvare kan det være fornuftig å ha en profesjonell investeringsrådgiver og sparringspartner som ivaretar dine interesser.

Du kan trygt ta kontakt med oss i Connectum for en uforpliktende samtale med fokus på deg og dine mål, behov og forutsetninger.

Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?

Bli kontaktet