fb Connectum - Uavhengig kapitalforvalter - Connectum

Uavhengig kapitalforvalter

For å kunne leve trygt og være økonomisk uavhengig er det viktig å ha en godt gjennomtenkt og helhetlig plan for investert kapital som bygger på kundens mål, behov og forutsetninger fremfor å basere seg på innfallsmetoden, flaks og tilfeldigheter. I tillegg er det viktig å være systematisk, disiplinert og langsiktig for å komme trygt gjennom nedgangstider og børsfall.

Det finnes ingen snarveier for å sikre fremtiden økonomisk.

Som fullstendig uavhengig investeringsrådgiver og kapitalforvalter bistår vi i Connectum med investeringsstrategi, porteføljekonstruksjon, forvalterseleksjon, investeringsvalg, mottak og formidling av ordre og transaksjoner, re-allokering av investeringer, rebalansering av porteføljer og regelmessig rapportering. Vår filosofi baserer seg på lønnsom og bærekraftig investering og vi tar hensyn til miljø, etikk og samfunn i våre strategier. På den måten gir vi din kapital best mulig forutsetninger for stabil vekst i fremtiden.

Hva er en uavhengig kapitalforvalter?
Hos oss i Connectum vil du komme i kontakt med fullstendig uavhengige investeringsrådgivere og kapitalforvaltere. Det vil si at vi står fritt til å komme med anbefalinger i tillegg til at vi kun har avtalt honorar som inntektskilde, enten relatert til porteføljeverdi, medgått tid eller avtalt omfang, ikke provisjoner slik de fleste andre aktører opererer. Dette er et bevisst valg fra vår side allerede oppstart av Connectum i 2002 fordi vi ønsker å skreddersy fullstendig uavhengig rådgivning og lønnsom og bærekraftig strategi for våre klienter.

Connectum er den eneste investeringsrådgiveren i Norge som er sertifisert av det internasjonale organet CEFEX, The Center for Fiduciary Excellence, og som møter deres krav til Fiduciary Practices.

Vi ønsker deg velkommen til å ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan sikre deg og dine verdier livet ut.

Ta kontakt om du ønsker en uforpliktende samtale.

    Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?

    Bli kontaktet