fb Connectum - Vi hjelper deg med å sikre fremtiden din​ - Connectum

Vi hjelper deg med å sikre fremtiden din

Lurer du på hvordan du skal forvalte formuen din?

Vi hjelper deg å forvalte trygt og klokt. 

Vi ønsker at kapitalen din skal være et effektivt verktøy for å nå dine mål. Vi hjelper deg med å plassere den slik at du kan nå dine mål uten å ta risiko du ikke trenger å ta, ikke ønsker å ta eller ikke har råd til å ta.

I vårt råd kombinerer vi fire komponenter:

Vi kan hjelpe deg med å ta kontroll over din økonomi. Sammen legger vi en langsiktig og realistisk plan for hvordan din kapital skal investeres. Vi bistår med gjennomføringen av planen. Vi overvåker plasseringene dine og sørger for at de justeres etter behov. Vi hjelper deg med å justere planen når omstendighetene dine endrer seg og å opprettholde disiplinen for å følge den selv i vanskelige tider.

Test deg selv. Prøv vår investorquizz og få svar

Fullstendig uavhengig investeringsrådgivning

Ditt liv, dine penger, våre råd

Dine verdier er viktige for deg. Og for oss. Derfor investerer vi tid til å lytte til deg, forstå dine forutsetninger og skreddersy en plan for å ivareta dine mål og behov.

 Å forvalte kapital er et stort ansvar. Hvordan navigerer man i ukjent farvann? Connectum har 20 års erfaring med å hjelpe formuende og høytlønte med å forvalte klokt og trygt. Vi gjetter ikke men følger en velutprøvd, vitenskapelig dokumentert metodikk. Og hjelper deg hele veien og får alt til å fungere sømløst, også med hensyn til skatt, generasjonsskifte, med mere, slik at alt fungerer helhetlig og optimalt i tråd med din situasjon.

Test deg selv. Prøv vår investorquizz og få svar

Connectum er den eneste investeringsrådgiveren i Norge som er sertifisert av internasjonalt anerkjente CEFEX og møter deres krav til «Global Best Fiduciary Practices».