fb

Yrkesstolthet

Connectum er den eneste investeringsrådgiver i Norden som er sertifisert av The Center for Fiduciary Excellence og som møter deres krav til Fiduciary Practices.

The Center for Fiduciary Excellence, Pittsburgh, USA, foretar uavhengig kontroll og vurdering av investeringsrådgivere over hele verden i henhold til global best practices.

Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?

Bli kontaktet