fb
1
Brexit forandrer EU – og utfordrer Norge
26-06-2017 | Finans og markeder, Kommentarer

Brexit – som vi nå står midt oppe i – tilhører kategorien av tunge politiske hendelser som også endrer tenkemåten hos store velgermasser.

Les mer

1
Kundene blir lurt mens bankene håver inn
08-03-2017 | Finans og markeder, Forvaltning

Å kontakte banken for spareråd, er som å kontakte OneCall for objektive mobilråd, hevder Nils-Odd Tønnevold i Connectum.

Les mer

1
Storbanker i alvorlig interessekonflikt
20-02-2017 | Finans og markeder, Forvaltning

Staten står som storeier av DNB i spissen for en helt uetisk behandling av private fondssparere, skriver Nils-Odd Tønnevold i Connectum.

Les mer

1
Drakamp om Europas politiske orden
04-11-2016 | Finans og markeder

Vel fire måneder er nå gått siden Storbritannias Brexit-avstemning 23. juni, og vi kan se litt klarere hvordan frontene trekkes i en dragkamp om det vi kan kalle «den politiske orden» i Europa.

Les mer

1
Brexit – et veiskille også for Europa
03-06-2016 | Finans og markeder

Overraskelser ligger alltid på lur i historien: Skulle britene den 23. juni virkelig velge Brexit – et «nei» til EU – da ville de også gi det europeiske kontinent et politisk svingslag. Ingen ting vil bli helt som før.

Les mer

Storbritannia står foran to tunge politiske valg
27-02-2014 | Finans og markeder, Kommentarer

En økende usikkerhet om veien videre for samarbeidet i Europa – slik det finner sted i EU – har allerede i et par år preget den politiske debatt i vår verdensdel. Og der hører det også med at Storbritannia, som har vært et symbol på stabilitet og pragmatisme i Europa, nå er blitt en av de store usikkerhetsfaktorene i denne debatten.

Les mer