fb Connectum - Connectum-partner: 60/40-porteføljen er ikke død - Connectum

Connectum-partner: 60/40-porteføljen er ikke død

Nøkkelen er å satse på den riktige typen obligasjoner samt bruke kostnadseffektive, veldiversifiserte faktorfond i aksjedelen, ifølge partner Richard Stott.

09-11-2022 | Finans og markeder
Richard Stott intervjuet av Thomas Hilmersen i Finansavisen, 9. November 2022

 

– Ingen kan forutsi fremtiden, og markedene er som regel svært effektive til å prise inn informasjon, konstaterer partner Richard Stott i Connectum Capital Management.

– Følgelig er mye av det som skjer med hensyn til renteøkninger, en mulig resesjon og risikoen for en mer omfattende krig mellom Nato og Russland allerede reflektert i prisene på verdipapirer.

Stott påpeker at børsene i etablerte markeder generelt har steget over tid, til tross for militære konflikter av ulik størrelse.

– Den tålmodige investoren vinner til slutt, tilføyer han.

 

Forventet avkastning øker

– Obligasjoner har gjort det dårlig i år. Er 60/40-porteføljen død? Var det feil å kjøpe obligasjoner når rentene var rundt 0-1 prosent?

– Folk har spådd at visse typer porteføljer skulle dø ut, det være seg 40/60 eller 60/40, i årevis, svarer Stott.

– Forventet avkastning for disse porteføljene har steget med økende renter og fall i markedsverdier.

 

Connectum-partneren viser dessuten til at obligasjoner fungerer som en kilde til likviditet og at enkelte typer rentepapirer kan beskytte porteføljen.

– Satsing på obligasjoner med lange tidshorisonter har vist seg å være dyrt når rentene stiger, men risikoen har alltid vært der, så vårt råd er å holde seg til korte obligasjoner av høy kredittkvalitet, utdyper han.

– De er mindre rentesensitive, og nyere obligasjoner som nå betaler en høyere kupong vil bli lagt til en veldiversifisert portefølje etter hvert som eldre obligasjoner forfaller.

 

Inkluderer eiendomsfond

Stott mener investorene også burde eie fond med eksponering mot global næringseiendom, ettersom denne typen investeringer historisk har gjort det bra i perioder med høy inflasjon.

Videre er aksjefond med fokus på industriland «kjernen i enhver langsiktig portefølje», ifølge rådgiveren. Han anbefaler imidlertid at man også inkluderer aksjer i vekstmarkeder, ettersom disse økonomiene står for en stor andel av verdensøkonomiens vekst.

– I begge disse aktivaklassene burde man bruke faktorfond som er systematisk forvaltet og bredt diversifisert, sier han.

 

Viktig å være langsiktig

Til slutt nevner Stott aksjefond som investerer små, lønnsomme verdiselskaper.

– Dessverre er få forvaltere tålmodige nok til å være tilstrekkelig disiplinert og langsiktig for å høste avkastningen på denne typen investeringer, som de seneste månedene har vært betydelig bedre enn avkastningen fra store vekstselskaper, forteller han.

– Dette til tross for at vitenskapelig bevis ofte har påvist meravkastningen man får fra å investere i aksjer i små selskaper som prises under bokført verdi.

 

Anbefalinger          

– Korte obligasjoner av høy kvalitet  KLP Nåtid / Dimensional Global Short Fixed Income Fund

– Global næringseiendom    iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

– Aksjer i industriland Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund

– Aksjer i fremvoksende markeder Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund /  Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund

– Aksjer i små, lønnsomme selskaper  Dimensional Global Targeted Value Fund 

 

____________________________________________________________________________

Connectum feirer i år 20-års jubileum (2002-2022) og er den eneste investeringsrådgiveren i Norge som er sertifisert av CEFEX (The Centre for Fiduciary Excellence) og oppfyller kravene til «Global best fiduciary practice».  Connectum er et spesialisert, velrenommert og ytterst kompetent miljø som tilbyr fullstendig uavhengig investeringsrådgivning, evidensbasert metodikk og personlig oppfølging av erfarne eksperter. Det har resultert i robuste porteføljer som i årevis har levert i storm og stille.

Ta kontakt med en av firmaets partnere, Richard Stott eller Nils-Odd Tønnevold, for å få råd og hjelp. Richard treffes på telefon 90 72 27 80 / richard.stott@connectum.no og Nils-Odd på telefon 92 20 16 26 / nils.tonnevold@connectum.no eller se www.connectum.no for mer informasjon.

Del gjerne innlegget: