fb Connectum - Fire–fem fond er alt du trenger - Connectum

Fire–fem fond er alt du trenger

Connectum-sjef Richard Stott mener investorer burde glemme aksjeanalyser, timing av markedet og satsing på hete investeringstemaer.

10-11-2021 | Finans og markeder
Publisert 3. nov. 2021 i Finansavisen.

 

– Den største risikoen for de fleste investorer er å basere seg på en tro på at noen vet hvordan markedene kommer til å bevege seg i nær fremtid, hevder gründer og adm. direktør Richard Stott i rådgivningsselskapet Connectum.

– Markeder er vanligvis mye bedre til å assimilere informasjon enn analytikere, «guruer», strateger og økonomer, så det er best å ignorere disse «ekspertene».

Det viktige, ifølge Stott, er å ha en fornuftig langsiktig investeringsstrategi og etterleve den på en disiplinert og rasjonell måte.

«Den største risikoen for de fleste investorer er å tro at noen vet hvordan markedene kommer til å bevege seg i nær fremtid»

– Richard Stott, Connectum Capital Management


Fire–fem fond er nok

– Fire–fem fond er alt du trenger for å bygge en svært godt diversifisert portefølje som dekker de viktigste aktivaklassene, fortsetter rådgiveren.

– Da vil alle investeringene i din portefølje være likvide, mens kostnadene vil være lave.

Innen hver kategori anbefaler Stott det han kaller «systematisk forvaltede fond» som bruker mekaniske regler til å velge aksjer med særskilte egenskaper.

– De fjerner de mange feilene og mindreavkastningen som ofte er resultatet når man bruker menneskelig dømmekraft for å plukke ut hvilke selskaper man skal investere i, forklarer han.

 

Liker systematisk forvaltning

Blant aksjefondene nevner Stott såkalte «faktorfond».

– De er systematisk forvaltet og gir eksponering mot så vel vekstmarkeder og industriland, forteller han.

– Dessuten kan du få den eksponeringen vi mener er ønskelig mot markedssegmenter som over tid har gitt høyere langsiktig avkastning enn verdensindeksen, som små selskaper og underprisede selskaper.

Ifølge Stott er det også en god idé å inkludere et eiendomsfond i porteføljen.

– Her vil vi anbefale eiendomsindeksfond som er likvide og fokuserer på børsnoterte eiendomsinvesteringer i industriland gjennom REITs, sier han.

 

Unngår aktiv forvaltning

I tillegg kommer et fond som fokuserer på korte obligasjoner av høy kredittkvalitet.

– Det bidrar til å gjøre porteføljen robust og stabil når aksjemarkedene faller, forklarer Connectum-sjefen.

Uansett markedssyn og aktivaklasse fraråder han bruk av «aktive» forvaltere som antyder at de er smartere enn markedet.

– Svært få slår markedet over tid, og det er aldri de samme i den følgende lange perioden, sier han.

– De som hevder at de konsekvent kan velge forvaltere som gjør det bedre enn markedet lyver eller er uopplyste.

Stott liker heller ikke private equity-fond, venturekapital-fond eller hedgefond. Han påpeker at forvalterne generelt tjener bedre på slike produkter enn det fondenes investorer gjør.

Skrevet av Thomas Hilmersen

_____________________________________________________________________________________________________________

Connectum ble stiftet i 2002 og er den eneste investeringsrådgiveren i Norge som er sertifisert av CEFEX (The Centre for Fiduciary Excellence) og oppfyller kravene til «Global best fiduciary practice».  Connectum er kanskje landets fremste kompetansemiljø innen investeringsstrategi basert på systematisk forvaltede fond, regelstyrt rebalansering og personlig oppfølging av erfarne eksperter. Resultatene taler for seg selv.

Ta kontakt med en av partnerne for å få vite mer: www.connectum.no

 

Del gjerne innlegget: