fb Connectum - Spektakulær avkastning - Connectum

Spektakulær avkastning

De siste tolv månedene har vært en spesielt god periode å være finansiell investor. Den første oppgangen var det amerikanske teknologibedrifter som stod bak. Etter hvert gikk det over til en bred oppgang for globale aksjer. Pandemien har riktignok lagt en demper på sosial omgang, reiser, opplevelser, servering og konferanser og rammet store deler av næringslivet. For å nevne noe. Men det digitale skiftet som hadde vokst kraftig før korona fikk ekstra fart i fjor med voldsom økning i netthandel og digitale løsninger. I tillegg har fornybar energi, bioteknologi og farmasi og flere andre sektorer og bransjer gjort et byks.

16-04-2021 | Finans og markeder

Mange analytikere, meglere, forvaltere og investorer har i lengre tid flokket seg rundt og drevet opp prisene på denne type aksjer, særlig teknologiaksjer. Det ført til mindre etterspørsel, ergo lavere priser, på aksjer i gode, trauste, lønnsomme selskap. Etter hvert har flere gjenoppdaget at mange av sistnevnte kategori selskap er betydelig feilpriset sammenlignet med deres reelle verdi (substansverdi). Særlig hentet aksjer i små, lønnsomme og underprisede børsnoterte selskap inn forspranget. Etter 10 år hvor vekstaksjer har gjort det bedre, kom aksjer i små og underprisede selskap sterkt tilbake med solide resultater. Økt etterspørsel etter slike selskaper har ført til at prisen per aksje i små, lønnsomme verdiselskap har blitt korrigert kraftig oppover for at aksjekursen skal reflektere selskapenes reelle verdi. Og det er nok mye å gå på.

De som holdt hodet kaldt gjennom fjoråret, særlig i de første dagene av pandemien i mars i fjor og ikke solgte i panikk ved børsfall, men tvert imot rebalanserte i de tilfeller vi anbefalte det fikk en skikkelig belønning for å være tro mot investeringsstrategien sin. Våre norske kunder så sine finansporteføljer øke mellom 11% og 22% i verdi de siste 12 måneder, avhengig av vekting og investeringsvalg.

Avkastningstallene for de siste tolv måneder for de tre aksjefondene (i NOK-klasse) som utgjør de viktigste byggeklossene i porteføljen til mange av kundene våre taler for seg selv:

Dimensional Global Sustainability Core                             +34,2%

Dimensional Global Targeted Value                                     +57,1%

Dimensional Emerging Markets Large Cap Core          +33,2%

 

 

Denne typen avkastningen får man bare ved å være en utholdende investor og det viser hvor viktig det er å følge investeringsstrategien og forbli investert selv når det kan føles tryggere å selge seg ut av aksjemarkedet. Ved å ikke være investert på et tidspunkt da aksjemarkedet gir høyest avkastning, som ofte kommer få dager etter at alt ser som mørkest ut, går man glipp av betydelig avkastning. Lærdommen er at systematikk, tålmodighet og disiplin – som i en velbegrunnet investeringsstrategi som etterleves – lønner seg.

Hvem sa det er kjedelig med skreddersøm og systematisk forvaltede fond?

 

Ta kontakt om du vil vite mer.

____________________________________________________________________________________________________________________

Connectum, som Richard Stott og Nils-Odd Tønnevold stiftet i 2002, er en av få fullstendig uavhengige investeringsrådgivere og er anerkjent som en av landets fremste eksperter på å utforme syretestede investeringsstrategier og robuste porteføljer basert på kriteriebasert investeringsvalg og gjennomføring med systematisk forvaltede fond. I årenes løp har Connectum utviklet en egen metodikk for å sikre kvalitet i rådgivningen og en proprietær faktormodell for å få markedsavkastningen fra valgte aktivaklasser, markeder og segmenter.

 

– Det innebærer at vi vet hvilke faktorer som fungerer og hvordan vi skal implementere det i porteføljer for å oppnå den ekstra avkastningen som den rette faktoreksponeringen kan gi over tid. Dette har stått sin test over 18 år og har levert respektable resultater gjennom gode og krevende perioder. Connectum er den eneste investeringsrådgiveren i Norge som er sertifisert av CEFEX, The Centre for Fiduciary Excellence, og oppfyller kravene til «Global best fiduciary practices». Det krever at vi genuint bryr oss om våre kunder, strekker oss lenger og yter mer, forklarer Stott &Tønnevold.

 

Del gjerne innlegget: