fb Connectum - Storbanker i alvorlig interessekonflikt - Connectum

Storbanker i alvorlig interessekonflikt

Staten står som storeier av DNB i spissen for en helt uetisk behandling av private fondssparere, skriver Nils-Odd Tønnevold i Connectum.

20-02-2017 | Finans og markeder, Forvaltning

Vår største banks råselging av dyre og dårlige fond til intetanende privat-kunder burde vært ulovlig. Nylig ble det avslørt hvordan fondet DNB Norge har vært et gedigent tapsprosjekt for fondssparere i over ti år, mens vår største bank har raket til seg milliarder i forvaltningshonorarer, burde ført til mye mer enn en forsiktig skrape fra Finanstilsynet.

Ivaretar ikke kundens beste

I stedet for å bøtelegge banken for å ha skrytt av at DNB Norge er noe annet enn det er, burde tilsynet tatt til orde for en lovendring for å hindre våre største banker i å pushe egne, unødig dyre produkter på sine kunder som er ulønnsomme for kundene.

Når det ringer en representant for vår største bank, tror jo kunden naturligvis at han har med et av våre mest profesjonelle rådgivningsmiljøer å gjøre.

Sannheten er at rådene han får i stedet er en blanding av dårlig håndverk og direkte uetisk virksomhet. Det vitner om mangel på både elementær investeringsrådgivningskompetanse og vilje til profesjonell ivaretakelse av kundens beste. Man kan lure på hva slags opplæring banken gir dine ansatte og hvilken investeringsrådgivningsfaglige tyngde ledelsen i DNB har.Enda verre blir det når det er Staten som står bak, med sin 34 prosent store eierandel i DNB.

Det oser av interessekonflikt!

Rådene kundene får kommer fra en institusjon som først og fremst vil selge sine egne produkter, uavhengig av om det er i tråd med kundens behov eller om det lønner seg for kunden. Siden den slags er det vanskelig å argumentere for, får rådene i beste fall karakter av rene innfall.

Det er ikke etisk å gi seg ut for å være rådgiver, når man selger egne produkter med skjult agenda, og det er ikke profesjonelt å gi prinsippet om at investeringen skal være riktig og lønnsom for kunden på båten, til fordel for bankens eget honorar. Det oser av interessekonflikt!

Det norsk finans sårt trenger, er faglig dyktige rådgivere som er garantert uavhengige av produktene de måtte anbefale. Slik uavhengighet er en sjeldenhet i det norske investeringslandsskapet.

Av: Nils-Odd Tønnevold, Partner og rådgiver i Connectum. Han har 25 års erfaring fra finansiell rådgivning.

Del innlegget: