fb Connectum - Nils & Ingeborg Atterås - Connectum

Nils & Ingeborg Atterås

”I Connectum har vi mött människor som visar uppriktigt intresse för vad som är bäst för oss. De har i många år varit familjens rådgivare och vi är väldigt nöjda med både portföljen och sättet vi tas om hand på.”

26-06-2017 |

”Efter försäljningen av vår andel av Larsen, Atterås og Brosvik AS (LAB) upplevde vi att vår bank under många år mest var intresserad av att sälja produkter till oss.

I Connectum har vi mött människor som visar uppriktigt intresse för vad som är bäst för oss. De har i många år varit familjens rådgivare och vi är väldigt nöjda med både portföljen och sättet vi tas om hand på.”