fb Connectum - Nils & Ingeborg Atterås - Connectum

Nils & Ingeborg Atterås

”I Connectum har vi møtt mennesker som viser omtanke og er oppriktig opptatt av hva som er best for oss. De har i mange år vært familiens rådgivere og vi er veldig fornøyde med porteføljen og måten vi føler oss ivaretatt på.”

15-03-2017 |

”Etter salg av min andel i Larsen, Atterås og Brosvik AS (LAB) opplevdes det som vår bank gjennom mange år var mest opptatt av å selge oss produkter. I Connectum har vi møtt mennesker som viser omtanke og er oppriktig opptatt av hva som er best for oss. Det har i mange år vært familiens rådgivere og vi er veldig fornøyde med porteføljen og måten vi føler oss ivaretatt på.”