fb Connectum - Olof Holmer - Connectum

Olof Holmer

"Connectum har en långsiktig, trovärdig strategi med en stadig grund i forskningsresultat. De är kompetenta, transparenta och tydliga, och vi känner att de verkligen bryr sig om oss och våra behov. Vi är väldigt nöjda.”

06-07-2017 |

”Det är idag väl belagt att det i praktiken är meningslöst att försöka ”slå marknaden” i sina investeringar. Trots detta fortsätter rådgivare och kapitalförvaltare ändå att ta väldigt bra betalt för att försöka, med sina kunders pengar. Oftast med uselt resultat. Som relativt insatt kund blir detta bara en källa till frustration och oro.

Därför har vi valt att samarbeta med Connectum för vår stiftelseförvaltning. De arbetar på ett helt annat sätt. Deras oberoende och frihet från intressekonflikter gör att de kan vara helt fokuserade på att göra nytta för oss. De har en långsiktig, trovärdig strategi med en stadig grund i forskningsresultat. De är kompetenta, transparenta och tydliga, och vi känner att de verkligen bryr sig om oss och våra behov. Vi är väldigt nöjda.”