fb Connectum - Olof Holmer - Connectum

Olof Holmer

"De arbeider på en helt annen måte. Deres uavhengighet og frihet fra interessekonflikter gjør dem i stand til å være helt fokusert på å være nyttige for oss. De har utformet en langsiktig og troverdig strategi for oss med solid fundament i forskningsresultater. De er dyktige, åpne og tydelige, og vi føler at de virkelig bryr seg om oss og våre behov. Vi er veldig fornøyde."

06-07-2017 |

«Det er nå godt dokumentert at det i praksis er fåfengt å prøve å» slå markedet» med sine investeringer. Til tross for dette, fortsetter mange rådgivere og forvaltere med å ta svært godt betalt for å prøve på å få det til med sine kunders penger. Stort sett med dårlig resultat. Som en relativt velinformert kunde er dette bare en kilde til frustrasjon og bekymring. Vi har derfor valgt å samarbeide med Connectum for vår stiftelsesforvaltning. De arbeider på en helt annen måte. Deres uavhengighet og frihet fra interessekonflikter gjør dem i stand til å være helt fokusert på å være nyttige for oss. De har utformet en langsiktig og troverdig strategi for oss med solid fundament i forskningsresultater. De er dyktige, åpne og tydelige, og vi føler at de virkelig bryr seg om oss og våre behov. Vi er veldig fornøyde.»