fb Connectum - Våra fördelar - Connectum

Våra fördelar

Det som skiljer oss från de flesta andra aktörer är att vi är en helt oberoende finansiell rådgivare med investeringsrådgivning som specialitet.

Fullständigt oberoende rådgivning

Connectum har inga bindningar till banker, försäkringsbolag, fondbolag eller leverantörer av annat slag. Vi säljer inte heller produkter och tar inte emot provisioner, kommissioner, ”kickbacks” eller liknande. Det betyder att vi kan fokusera på dig och dina förutsättningar, mål och behov och göra det som är rätt för dig.

Tydlig ersättning

I stället för procent på transaktioner eller provision från produktförsäljning är vår intäktskälla uteslutande arvodet från våra kunder. Arvodet baseras på portföljvärde, nedlagda timmar eller en avtalad fast summa. Du vet vad du betalar. Tydligt, enkelt, kostnadseffektivt och fritt från intressekonflikter.

Engagerade och personliga

Din förmögenhet är viktig för dig. Och för oss. Detta är utgångspunkten när vi skapar en plan för just dig. Vi tar oss tid att lyssna, fråga och gå på djupet, så att vi har en god grund att rekommendera vad du är bäst betjänt av.

En plan för alla

Vi har alla typer av kunder hos Connectum – unga och gamla, entreprenörer och företagsägare, chefer, löntagare och andra, i Sverige eller utomlands, som vill spara och investera på ett klokt sätt. Men de har en sak gemensamt: De önskar att säkra framtiden så att de kan leva som de önskar, antingen om det gäller en bättre tillvaro som pensionär, mer frihet och handlingsutrymme, kunna koncentrera sig mer på sin egen verksamhet eller något annat.

Vill du bli bättre bekant med oss – eller vill du veta mer?

Bli kontaktad