fb

Hører krypto hjemme i porteføljen?

Kort avkastningshistorikk, tvilsom datakvalitet, sikkerhetsproblemer og høye kostnader påvirker hvor mye kryptovaluta du eventuelt burde eie. – Risikoen vil falle, sier økonomiprofessor.

09-12-2021 | Uncategorized @nb

Publisert i Finansavisen 06.12.21. Skrevet av Thomas Hilmersen

 

Stadig flere børsnoterte kryptovalutafond blir tilgjengelige for ordinære investorer, og en rekke anerkjente banker har opprettet egne grupper som fokuserer på digitale valutaer. Innebærer dette at du nå burde inkludere kryptovalutaer som bitcoin og ethereum i din diversifiserte portefølje?

 

Bare en liten andel

Ifølge professor Hans Hvide ved Universitetet i Bergen er svaret ja.

– Kryptovalutaer har en vill volatilitet, men så lenge man holder en liten andel av porteføljen i krypto vil dens risiko falle, ikke øke, utdyper han.

Professoren påpeker at prisen på for eksempel bitcoin hittil har beveget seg relativt lite i takt med de store børsindeksene.

– Dersom man ønsker å redusere porteføljerisiko, så snakker man kanskje om en andel 1-2 prosent i krypto, fortsetter Hvide.

– Gitt hvor mye plunder og gebyrer det er med å handle digitale valutaer, er jeg imidlertid usikker på om tiden er kommet helt ennå.

 

Mangler informasjon

Heller ikke analytiker Karlo Basic i Connectum er overbevist. Han forteller at kryptovaluta foreløpig ikke oppfyller kravene rådgivningsselskapet setter for investeringer i sine porteføljer.

Et problem, ifølge Basic, er at kryptodata bare går 10-12 år tilbake i tid og kan være av tvilsom kvalitet.

Det gjør det vanskelig å bedømme diversifiseringseffekten av slike investeringer.

– Jo lengre ned vi beveger oss fra de mest utbredte kryptovalutaene, jo større spørsmål knyttes til kvaliteten på data, utdyper analytikeren.

– Dessuten er det relativt stor utbytting på rangeringen i topp 10– eller topp 20-valutaer, bortsett fra bitcoin og ethereum.

 

Eksponentiell risikoøkning

Videre nevner Basic forskning fra CFA Institute.

Den viser at mer enn 4-5 prosent krypto i en portefølje, med resten fordelt 60/40 mellom aksjer og obligasjoner, faktisk øker porteføljerisikoen eksponentielt i forhold til forventet avkastning.

– Forskerne tok bare for seg bitcoin og ikke hele kryptomarkedet, og i tillegg inneholder ikke analysen en lang nok tidsperiode med data, presiserer analytikeren.

– I tiårsperioden de tar for seg har bitcoin vært det finansielle instrumentet som har gitt høyest avkasting. og det er vanskelig å kunne stå for at utviklingen blir like god i de neste ti årene.

 

Dyrt og komplekst

Både Hvide og Basic opplyser at det både er dyrere og mer komplekst å handle digital valuta enn likvide, børsnoterte aksjer og verdipapirfond.

Coinbase, en av de mest populære kryptoplattformene, har et standardgebyr på 0,5 prosent pr. handel.

For kjøp med kredittkort og fra bankkonto er kostnaden henholdsvis 3,99 og 1,49 prosent.

– Det varierer fra plattform til plattform hvilken valuta som godkjennes og hvordan det er best, mest effektivt og mest lønnsomt å investere, så det gjelds nøye å granske hver plattforms vilkår og kostnader, råder Basic.

– Andre utfordringer er cybersikkerhet, at plattformer ikke samarbeider med hverandre samt at mange plattformer bare godtar euro og dollar.

Det varierer fra plattform til plattform … hvordan det er best, mest effektivt og mest lønnsomt å investere

 

Bitcoin = «digitalt gull»

Hvordan kan man eventuelt vite hvorvidt en kryptovaluta er over- eller underpriset?

– Bitcoin-prisen er idag bestemt av forventninger om fremtidig pris heller enn forventning om fremtidige kontantstrømmer, svarer Hvide.

– Det høres boblete ut, men er ikke nødvendigvis forskjellig fra gull, som heller ikke genererer særlig kontantstrøm.

På mange måter er det korrekt å kalle bitcoin for «digitalt gull», mener UiB-professoren.

– Noen kryptovaluater er mer som aksjer ved at det er forventninger om fremtidige kontantstrømmer gjennom DeFi (desentralisert finans) og andre applikasjoner, tilføyer han.

– Dette er f.eks modellen til det norske kryptoselskapet Nahmii, og for slike kryptovaluater blir det på sikt lettere å bruke vanlige verdsettingsmodeller.

 

Diversifisering viktig

– Hvordan velger man blant den enorme mengde kryptovaluta som eksisterer i dag?

– Jeg vil anbefale en diversifisert portefølje, hvor m