fb Connectum - Tar bankkrise og børsuro med knusende ro - Connectum

Tar bankkrise og børsuro med knusende ro

Ofte kommer god avkastning fra de mest uventede stedene og på de mest uventede tidspunktene, konstaterer Connectum-sjef Richard Stott.

13-04-2023 | Finans og markeder
Richard Stott intervjuet av Thomas Hilmersen, Finansavisen. Saken stod på trykk i Finansavisen, 11. april 2023

 

AKSJONÆRENE BLE KNUST: Credit Suisse-kursen stupte frem til banken ble overtatt av UBS, men aksjen utgjorde bare en svært liten andel av bredt diversifiserte, globale porteføljer

– Ingen vet hva som vil skje med banksektoren til tross for at mange såkalte eksperter hevder det, sier adm. direktør Richard Stott i Connectum Capital Management.

– Å unngå banksektoren vil være nok et eksempel på å prøve å time markedet. Ofte kommer god avkastning fra de mest uventede stedene og på de mest uventede tidspunktene.

– Stott påpeker at porteføljer som er bredt diversifisert på tvers av markeder, sektorer, bransjer, regioner og land over tid har gitt best risikojustert avkastning.

Bruker ESG-screening

Hva med å utelukke investeringer som ikke møter visse ESG-krav? Innebærer ikke dette redusert diversifisering, og kanskje at man hopper på en «bølge» som resulterer i mindreavkastning?

– Vi innførte ESG-screening ved fondsvalg for porteføljene våre allerede i 2013, og i mange år ga fond med ESG-screening bedre avkastning enn lignende fond uten ESG-screening, svarer Connectum-partneren.

– Årsaken var i stor grad eksklusjon av oljeselskaper, akkurat som høyere avkastning i fond uten ESG-screening i det siste i stor grad skyldes inkludering av oljeselskaper.

Ifølge Stott har vi fremdeles ikke nok data til å kunne fastslå hvorvidt ESG-aksjer gir langsiktig meravkastning eller ikke. Han mener uansett at ESG ikke først og fremst handler om avkastning, men om verdier og hvordan man ønsker å investere.

«Ved å kombinere disse to fondene vil du som investor ha eksponering mot over 9300 selskaper.»

 

LEDER RÅDGIVNINGSFIRMA: Adm. direktør Richard Stott i Connectum Capital Management.

Systematisk forvaltning

Connectum-porteføljene inneholder blant annet Dimensional Global Sustainability Core Equity og Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity.

Begge forvaltes systematisk og har ESG-Screening.

– Førstnevnte er et globalt, svært bredt diversifisert fond som investerer og forvaltes systematisk på tvers av industriland og har ESG-screening, mens Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity gir eksponering mot fremvoksende markeder.

– Ved å kombinere disse to fondene vil du som investor ha eksponering mot over 9300 selskaper.

 

Verdifokusert aksjefond

 Et tredje aksjefond, Dimensional Global Targeted Value, gir investorer en systematisk eksponering mot faktorer som pris, størrelse og lønnsomhet.

– Over tid har disse faktorene bidratt til høyere avkastning enn de store vekstselskapene som hovedindeksene består av, forklarer Connectum-sjefen.


Til slutt nevner han Blackrock iShares Developed Markets Property Yield

– Dette fondet gir investorer eksponering mot aksjer i en globalt diversifisert portefølje av eiendom og avkastningsprofilen de har er forskjellig fra de fleste børsnoterte selskaper.

Børskommentar 11-4-2023

Connectum

__________________________________________________________

Connectum (2002-2022) er den eneste investeringsrådgiveren i Norge som er sertifisert av CEFEX (The Centre for Fiduciary Excellence) og oppfyller kravene til «Global best fiduciary practice».  Connectum er et spesialisert, velrenommert og ytterst kompetent miljø som tilbyr fullstendig uavhengig investeringsrådgivning, evidensbasert metodikk og personlig oppfølging av erfarne eksperter. Det har resultert i robuste porteføljer som i årevis har levert i storm og stille.

Ta kontakt med en av firmaets partnere, Richard Stott eller Nils-Odd Tønnevold, for å få råd og hjelp. Richard treffes på telefon 90 72 27 80 / richard.stott@connectum.no og Nils-Odd på telefon 92 20 16 26 / nils.tonnevold@connectum.no eller se www.connectum.no for mer informasjon.