fb Connectum - Connectum – Norges første fiduciary sertifiserte rådgiver - Connectum

Connectum – Norges første fiduciary sertifiserte rådgiver

Connectum har blitt sertifisert av CEFEX (Centre for Fiduciary Excellence) som Norges første fiduciary rådgiver.

13-09-2018 | Kommentarer

CEFEX er en uavhengig organisasjon som kontrollerer og sertifiserer finansbransjen over hele verden. Betegnelsen «fiduciary» innebærer at man (person eller firma) tar ansvar for å ta vare på kunden utelukkende utifra hva som er til kundens beste. Sertifiseringen innebærer en bekreftelse på at Connectums kunder får fullstendig uavhengige råd i tråd med dette.

Allerede da Connectum ble etablert i 2002 bestemte vi oss for å sette kundens interesser i førersetet. Det innebærer å gjøre ting på en annerledes måte enn hva folk er vant til i Norge når det gjelder finansielle tjenester. Det handler om å begynne i riktig ende og ha sammenfallende interesser med kunden.

I fjor inngikk vi en avtale med CEFEX, Center for Fiduciary Excellence i Pittsburgh, for å få undersøkt firmaet vårt og måten vi håndterer våre kunder på for å kontrollere at alt vi gjør er myntet på å sette våre kunders interesser først og at de får fullstendig uavhengige råd. Etter en grundig undersøkelse av hvordan vi arbeider, vår dokumentasjon, prosesser og måten vi håndterer kundenes interesser på, bekreftet de at Connectum er den første rådgiveren i Norge som møter CEFEX sine krav og standarder for fiduciary excellence.

Vi er glade for å ha blitt godkjent og derigjennom ha blitt med i en eksklusiv gruppe av rådgivere over hele verden som har blitt sertifisert av CEFEX. Vi vil gjennom årlig sjekk sikre at vi fortsetter å etterleve den standard som er nødvendig for å få bekreftet at vi gjør det vi skal for å sette kunden først.

Del innlegget: